Chikamasa กรรไกรตัดแต่งดอกไม้ กรรไกรเก็บเกี่ยว กรรไกรตัดองุ่น กรรไกรสำหรับงานทริมระยะยาว รุ่น CRI-550SRF, B-500SLF, B-500SF กรรไกรเกรดพรีเมี่ยม ใบมีดเคลือบ fluorine ป้องกันยางจากต้นไม้เกาะใบมีด ใช้งาน

products

Category

หมวดหมู่สินค้า