สินค้า
 • สารไล่แมลงชีวภาพ EM 5
  : สินค้าใหม่
  ราคา 220 บาท

  Organic Insect Repellent 

  Get rid of plant insects

  How to: Mix 10cc of Organic Insect Repellent with 10 Litre of water and spray on leaf, stem, and ground

   

  • Vegetable: 3 Days / Time
  • Flower: 7 Days / Time
  • Fruit: 7-15 Days / Times

  Spray Regulary and Give it extra does when you spot insect

   

  Capacity: 500 ml

   

  ผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ชีวภาพ สกัดจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติ ใน

  การขับไล่แมลงศัตรูพืช เพลี้ย หนอน ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  วิธีการใช้ : สารสกัดสมุนไพรไล่แมลง 10 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร

  ฉีดพ่น ใบ ลำต้นและพื้นดิน

  -พืชผัก ฉีดพ่น 3 วัน/ครั้ง

  -ไม้ดอก ไม้ประดับ ฉีดพ่น 7 วัน/ครั้ง

  - ไม้ผล ฉีดพ่น 7-15 วัน/ครั้ง
  ฉีดพ่นสม่ำเสมอ และฉีดพ่นให้บ่อยขึ้นเมื่อมีแมลงระบาด

  500ml

  รายละเอียด