สินค้า
 • Super BUD ALL in One Hydroponics nutrients
  : สินค้าใหม่
  ราคา 1,400 บาท

  1400 สำหรับชุด 12ขวด

  ปุ๋ยชุด Superbud All In One รวมปุ๋ยที่จำเป็นในแต่ละช่วงอายุของต้นไม้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บผลผลิต ใช้ได้กับวิธีปลูกด้วยดินและระบบไฮโดรโปนิกส์ 1 ชุดสามารถใช้ได้หลายต้น.

  ปุ๋ย Superbud All In One 1 ชุดประกอบด้วย
  1. Superbud – Green Leaf1,000cc. 1 ขวด
  2. Superbud – Purple Leaf 1,000cc. 1 ขวด
  3. Superbud – Pink Leaf 1,000cc. 1 ขวด
  4. Superbud – Green Leaf 1,000cc. 1 ขวด
  5. Superbud – Purple Bud 1,000cc. 1 ขวด
  6. Superbud – Blue Bud 1,000cc. 1 ขวด
  7. Superbud – Orange Bud 1,000cc. 1 ขวด
  8. Superbud – PH Down 1,000cc. 1 ขวด
  9. Superbud – White Root 300cc. 1 ขวด  
  10. Superbud – Sweet Soil 300cc. 1 ขวด
  11. Superbud – Sweet Candy 300cc. 1 ขวด

  12. All Stage Nutriets Spray

  ค่าส่ง: จัดส่ง KERRY 150 บาท

  หมายเหตุ: ฉลากหน้าขวดเป็นเพียงชื่อปุ๋ย ไม่มีคุณสมบัติทำให้ใบเป็นสีม่วงครับ

  รายละเอียด