สินค้า
 • 12Inch Green Donut with Pineapple perc and Matrix Perc
  : สินค้าแนะนำ
  ราคา 2,200 บาท

  » สูง 12 นิ้ว หนา 6mm              12 inches tall 6mm

   18mm male joint

  รายละเอียดสินค้าบ้องแก้วขนาดเล็ก

  • Every pieces is made from high quality borosilicate glass สินค้าทุกชินผลิตจากแก้วโบโรซิลิเกตคุณภาพสูง
  • No carb hole ไม่มีรูโบว์
  • Every pieces is sanitized and been through quality check for safety standard บ้องแก้วทุกชิ้นผ่านการฆ่าเชื้อทำให้มีความสะอาดปลอดภัยและผ่านตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน
  • Every accessories are replaceable and availableสินค้ามีอะไหล่สามารถใช้ทดแทนได้
  รายละเอียด