สินค้า
 • Borosilicate Glass Extractor Extraction
  : สินค้าใหม่
  ราคา 550 บาท

  12 Inches long

  42mm in diameter

  fits approximately 1.5oz 

   

  ยาว 30 ซม กว้าง  42มม

  ท่อแก้วโบโรซิลิเกตสำหรับการสกัด BHO

  **** Any extraction attempts should be done out in Open area, Do not attempt extractions indoor without proper ventilations as Butane is highly flamable .

  ****หมายเหตุ การสกัด BHO ควรทำในที่เปิดที่มีการระบายอากาศเป็นอย่างดีเนื่องจาก Butane เป็นสารไวไฟที่มีอันตรายสูง****

  รายละเอียด