สินค้า
 • Grace Glass Straight 50cm 29mm
  : สินค้าใหม่
  ราคา 2,700 บาท

  » สูง 21 นิ้ว หนา 7mm             21 inches tall 7mm thick

   

  รายละเอียดสินค้าบ้องแก้วขนาดใหญ่-กลาง

  • Every pieces is made from high quality borosilicate glass สินค้าทุกชินผลิตจากแก้วโบโรซิลิเกตคุณภาพสูง
  • Every pieces is sanitized and been through quality check for safety standard บ้องแก้วทุกชิ้นผ่านการฆ่าเชื้อทำให้มีความสะอาดปลอดภัยและผ่านตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน
  • Every accessories are replaceable and available สินค้ามีอะไหล่สามารถใช้ทดแทนได้
  • Comeswith complete downtube and sliding glass funnel bowl with Grace glass roll stopper มาพร้อมชุดท่อและคัพ 
  • Downtube length: 15.5 cm. ความยาวท่อ 15.5 ซม.
  • 29 mm. Joint Size ขนาดข้อต่อ 29 มม.
  • Ice notch สามารถใส่น้ำแข็งได้
  •  carb hole มีรูโบว์

   

  รายละเอียด