สินค้า
 • Sovereignty Glass 15
  : สินค้าแนะนำ
  ราคา 2,500 บาท

   

  » สูง 15 นิ้ว หนา 5mm             15inches tall 5mm thick

   

  รายละเอียดสินค้าบ้องแก้วขนาดใหญ่-กลาง

  • Every pieces is made from high quality borosilicate glass สินค้าทุกชินผลิตจากแก้วโบโรซิลิเกตคุณภาพสูง
  • Every pieces is sanitized and been through quality check for safety standard บ้องแก้วทุกชิ้นผ่านการฆ่าเชื้อทำให้มีความสะอาดปลอดภัยและผ่านตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน
  • Every accessories are replaceable and available สินค้ามีอะไหล่สามารถใช้ทดแทนได้
  • Comeswith complete downtube and sliding glass funnel bowl andcolored glass roll stopper มาพร้อมชุดท่อและคัพDowntube length: 15.5 cm. ความยาวท่อ 15.5 ซม.  
  • 8 mm. Joint Size ขนาดข้อต่อ 18.8 มม.
  • Ice notch สามารถใส่น้ำแข็งได้
  • No carb hole ไม่มีรูโบว์

   

  รายละเอียด