สินค้า
 • Grav Circuit Oi lrig with 4mm quartz nail
  : สินค้าใหม่
  ราคา 1,350 บาท

  » สูง  7 นิ้ว หนา 5mm           7 ึinches tall 5mm thick

   

  รายละเอียดสินค้าบ้องแก้วขนาดใหญ่-กลาง

  • Every pieces is made from high quality borosilicate glass สินค้าทุกชินผลิตจากแก้วโบโรซิลิเกตคุณภาพสูง
  • Every pieces is sanitized and been through quality check for safety standard บ้องแก้วทุกชิ้นผ่านการฆ่าเชื้อทำให้มีความสะอาดปลอดภัยและผ่านตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน
  • Every accessories are replaceable and available สินค้ามีอะไหล่สามารถใช้ทดแทนได้
  • 14mm male joint ขนาดข้อต่อ ตัวผู้14 มม.
  • Ice notch สามารถใส่น้ำแข็งได้
  • No carb hole ไม่มีรูโบว์

   tag: glass bong, glass water pipe, roor glass, bong, บ้องแก้ว, บ้อง, ชิว , Grav lab 

  รายละเอียด