สินค้า
 • Grav Steam Roller 3.5inch
  : สินค้าใหม่
  ราคา 300 บาท

       Grav Steam Roller 3.5inch ไป้ป์แก้วกราฟขนาด 3.5นิ้ว

  รายละเอียดสินค้าบ้องแก้วขนาดใหญ่-กลาง

  • Every pieces is made from high quality borosilicate glass สินค้าทุกชินผลิตจากแก้วโบโรซิลิเกตคุณภาพสูง
  • Every pieces is sanitized and been through quality check for safety standard บ้องแก้วทุกชิ้นผ่านการฆ่าเชื้อทำให้มีความสะอาดปลอดภัยและผ่านตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน
  • Every accessories are replaceable and available สินค้ามีอะไหล่สามารถใช้ทดแทนได้
  • Comeswith complete downtube and sliding glass funnel bowl with glass roll stopper มาพร้อมชุดท่อและคัพ

   tag: glass bong, glass water pipe, roor glass, bong, บ้องแก้ว, บ้อง, ชิว , Hoss glass , Illadelph glass

  รายละเอียด